e-gim · Gestió d'innovació i modernització

Más

Solucions avançades de programari libre per a l'Administració Pública

Cercador

Cerca

Productes i serveis

Productes i serveis e-Administració

Atenció ciutadana
 • Atenció ràpida, eficaç, accessible i centralitzada
 • Eliminació de dispersió d'informació
 • Simplificació de tràmits
 • Minimització de documentació i temps de tramitació

Hoja de producto

Cartes de serveis
 • Promouen la millora contínua dintre de la corporació
 • Explicita la responsabilitat a la qual es comprometen els gestors públics davant la ciutadania
 • Informen a la ciutadania dels serveis i prestacions que oferix l'Administració

Hoja de producto

Disseny organizacional
 • Model organitzatiu eficient, dinàmic i flexible
 • Millorar la qualitat del treball
 • Incrementar la satisfacció del client intern i extern

Fulla de producte

e-procurement
 • Definició d'un registre electrònic de licitador
 • Implementació d'un expedient de contractació
 • Consulta de licitacions públiques
 • Presentació i/o participació telemàtica

Hoja de producto

Gestió d'expedients
 • Gestió, control i seguiment d'expedients
 • Facilitats workflow
 • Agenda de tasques
 • Potent interfície gràfica de disseny
 • Consulta i anàlisi d'expedients

Hoja de producto

Oficina virtual
 • Consulta de dades personals d'un ciutadà a través d'Internet
 • Explotació de dades en la intranet de l'Ajuntament
 • Posseïx un aspecte visual configurable, gràcies a les plantilles d'estil
 • Suport de certificat digital per a autenticació d'usuaris

Hoja de producto

Pla de comunicació
 • Comunicació com instrument de millora de la qualitat
 • Crear empatia entre Administració i ciutadania
 • Mantenir informada a la ciutadania de les accions del govern municipal
 • Millorar l'eficàcia de les activitats de comunicació de l'Administració
 • Establiment de canals i pautes de comunicació entre Administració i ciutadania i davant els diferents serveis municipals

Fulla de producte

Pla de modernització
 • Diagnòstic organizacional
 • Verificar i avaluar la gestió
 • Comunicació global
 • Simplificació procedimental
 • Millora de l'atenció ciutadana
 • Enfortiment de la participació ciutadana
 • Qualitat i excel·lència

Fulla de producte


Portal
 • Administració senzilla
 • Agrupació de continguts
 • Destaca notícies i esdeveniments
 • Gestió d'informació
 • Control de la publicació

Hoja de producto

Reingeniería de processos
 • Optimització de processos
 • Accés a informació fiable, precisa i oportuna
 • Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització
 • Eliminació de dades i tasques innecessàries
 • Reducció de temps i costos

Hoja de producto

Servei d'atenció ciutadana
 • Atenció integral i personalitzada
 • Cita prèvia
 • Gestió de recepció i cues

Hoja de producto

Sistemes de gestió
 • Diagnòstic de qualitat basat en els principis bàsics de sistemes de gestió per processos.
 • Gestió de la qualitat (ISO 9000)
 • Model EFQM d'excel·lència
 • Gestió ambiental (ISO 14000)
 • Prevenció de riscos laborals (OHSAS 18000)
 • Seguretat de la Informació (ISO 27000)
 • Responsabilitat social corporativa (RSC)

Hoja de producto

Tràmits on line
 • Entorn personalizable
 • Multicanal
 • Definició de tràmits web
 • Integració amb signatura electrònica, notificació telemàtica etc.

Hoja de producto

« Tornar

A més...

Notícies d'interès

RSS
Sala de premsa

Segueix-nos...

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Ocultar